واکاوی خاستگاه پدیده‌های فراروان‌شناختی و پیامدهای اعتقادی آن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

پدیده‎‎های فراروان‌شناختی و رویدادهای پاراسایکولوژی از دیرباز در کانون توجه اندیشمندان و فرارون‌شناسان می‌باشد. مسأله بنیادین در تحلیل این پدیده‌های فراحسی شناخت منشأ و خاستگاه حقیقی آن‌ها و نیز توجه به آثار و پیامدهای گوناگون اعتقادی و معرفتی آن‌ها است. هدف اصلی این پژوهش گونه‌شناسی انواع تبیین‌های مطرح در باب خاستگاه پدیده‌های فراروان‌شناختی و نیز استخراج لوازم آن‌ها در پرتو روش تحلیل عقلی می‌باشد. مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق عبارتند از: تحلیل سه گونه تبیین تجربی، فلسفی، و دینی برای منشأ رویدادهای فراروان‌شناختی، و نیزبرجسته سازی پیامدهای کلامی و معرفتی مترتب بر آن‌ها، که عبارتند از: تثبیت باورهای غیبی ادیان توحیدی، امکان معجزات و کرامات، به چالش کشیدن نظریات فیزیکالیستی در فلسفه ذهن، و نیز نقد روایت افراطی از هوش مصنوعی، نقد نظریه تکامل داروینی، نفی الحاد باوری، بارور سازی و تقویت تجربه‌های دینی و عرفانی، اثبات محدودیت دانش بشری و روش فیزیکی، تاثیر در بایدها و نبایدهای اخلاقی و الزامات رفتاری، پاسخی قاطع به چالش‌های عصب شناسی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the origin of parapsychological phenomena and its religious consequences

نویسنده [English]

  • Mostafa azizi Alavijeh
Faculty Member of Al-Mostafa University
چکیده [English]

Parapsychological phenomena and parapsychological events have long been the focus of attention of thinkers and parapsychologists. The fundamental issue in the analysis of these extrasensory phenomena is to know their real origin and also pay attention to their various effects and consequences of belief and knowledge. The main goal of this research is the typology of various explanations about the origin of parapsychological phenomena, as well as extracting their essentials in the light of the rational analysis method. The most important findings of this research are: the analysis of three types of experimental, philosophical, and religious explanations for the origin of parapsychological events, as well as the highlighting of theological and epistemological consequences resulting from them, which are: Consolidating the occult beliefs of monotheistic religions, the possibility of miracles and virtues, challenging physicalist theories in the philosophy of mind, as well as criticizing the extreme narrative of artificial intelligence, criticizing the theory of Darwinian evolution, negating religious atheism, believing and verifying religious and mystical experiences, proving the limitations of knowledge. Humanity and physical method, influence on moral dos and don'ts and behavioral requirements, a decisive answer to the challenges of neuroscience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parapsychology
  • precognition
  • telepathy
  • soul
  • physicalist