نقد اندیشه‌های ریچارد داوکینز در خصوص منشأ دین

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد سطوح عالی کلام حوزه علمیه

چکیده

ریچارد داوکینز از نئوداروینیست‌های معاصر است که با نگرش زیست شناختی به مباحث الاهیاتی از جمله منشأ دین و کیفیت پیدایش آن ورود کرده است. داوکینز شناخت درستی از حقیقت دین نداشته و به شدت نسبت به آن بدبین است، و نگاهی یکسان‌انگارانه به تمامی ادیان دارد. به همین خاطر ضمن انکار فرابشری بودنِ دین، سعی‌کرده است با تکیه به مبانی مادی‌گرایانه و تکامل‌گرایانه، مراحل پیدایش دین را تبیین کند. وی مراحل سه‌گانه‌ی «ژنتیکی»، «ممتیکی» و «سازماندهی» را برای پیدایش و تکوّن دین ترسیم کرده است. داوکینز اصل میل به دین در درون انسان را حاصل انحراف و کج‌روی در مراحل تکامل ژنتیکی بشر معرفی می‌کند که در ادامه از سوی انسان جهت‌دهی شده است. عدم شناخت داوکینز از دین و انسان، و همچنین مبانی نادرست معرفتی، و اتخاذ روش اشتباه در تحقیق و تبیین مسئله‌ی دین منجر به این دیدگاه شده است. پژوهه پیش رو ضمن استخراج اندیشه‌های ریچارد داوکینز در خصوص منشأ دین به روش کتابخانه‌ای، آن را به بوته نقد گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Richard Dawkins' thoughts on the origin of religion

نویسنده [English]

  • moslem zamanian
-
چکیده [English]

Richard Dawkins is one of the contemporary neo-Darwinists who entered the theological issues with a biological approach, including the origin of religion and the quality of its origin. Dawkins does not have a correct understanding of the truth of religion and is extremely pessimistic about it, And he has a homogenous view of all religions, And for this reason, Richard Dawkins has denied the superhuman nature of religion, and tries to explain the stages of the origin of religion by relying on materialistic and evolutionary principles. He has drawn the three stages of "genetic", "memetic" and "organizational" for the origin and formation of religion. Dawkins introduces the principle of the desire for religion in humans as a result of deviation and deviation in the stages of human genetic evolution, which is further directed by humans. Dawkins's lack of understanding of religion and man, as well as incorrect epistemological foundations, and the adoption of a wrong method in researching and explaining the issue of religion have led to this view. While extracting the ideas of Richard Dawkins regarding the origin of religion in a library method, the upcoming research has put it in the crucible of criticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Richard Dawkins
  • evolution
  • theology
  • origin of religion