حدیث تشبیه و دلالت‌های کلامی آن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 4

چکیده

بر اساس آنچه در کتاب‌های حدیثی، تاریخی، کلامی و تفسیری نقل شده، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در موارد گوناگون و در زمان‌های متعدد، در حضور اصحاب خود، از فضائل امیرالمؤمنین(علیه السلام) سخن گفته‌اند که یکی از آنها حدیث تشبیه است. طبق این حدیث، شماری از صفات کمال که در پیامبران الهی به صورت پراکنده آمده، در مورد حضرت علی(علیه السلام) به صورت یکجا ذکر شده است. از جمله این صفات، علم و وقار آدم، حکمت و تقوای نوح، صبر و بردباری ایوب، حکمت شیث، حلم ابراهیم، هیبت موسی، زهد و عبادت عیسی(علیه السلام) و کمال و جمال محمد(صلی الله علیه و آله) است. این حدیث با تعابیر گوناگون توسط اصحاب پیامبر(صلی الله علیه و آله) در منابع متعدد شیعه، بخصوص اهل سنت به طرق مختلف نقل شده و به لحاظ سندی تردیدی در صدور آن وجود ندارد. با توجه به محتوای حدیث و بکارگیری روش نقلی و تحلیل‌های عقلی پیرامون آن، ویژگی‌هایی از قبیل: برابری با مجموع انبیاء، برتری بر هر یک از انبیاء، برتری بر سایر اصحاب پیامبر(صلی الله علیه و آله)، عصمت، و بخصوص امامت و خلافت بلافصل برای حضرت علی(علیه السلام) به طور واضح قابل اثبات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hadith Attashbiyyah and its verbal implications

نویسنده [English]

  • Ahmad Shojaei asl
دانش آموخته سطح 4
چکیده [English]

According to what has been narrated in the hadith, historical, theological and commentary books, the Holy Prophet (PBUH) has spoken about the virtues of Amir al-Mu'minin (PBUH) in various cases and at many times in the presence of his companions, one of which is  "Hadith Attashbiyyah". Is. According to this hadith, some of the attributes of perfection that are scattered in the divine prophets are mentioned in one place in the case of Imam Ali (AS). Among them are the knowledge and dignity of Prophet Adam, the wisdom and piety of Prophet Noah, the patience and tolerance of Prophet Job, the wisdom of Prophet Seth, the gentleness of Prophet Abraham, the awe of Prophet Moses, the asceticism and worship of Prophet Jesus (pbuh), and the perfection and beauty of Prophet Muhammad (pbuh). Is. This hadith has been narrated with different interpretations by the companions of the Prophet (PBUH) in many Shia sources, especially Sunnis, and there is no doubt about its authenticity. In this research, using the rational-narrative method, the verbal implications of this hadith have been explained. The most important of these features are: equality with all the prophets, superiority over each of the prophets, superiority over other companions of the Prophet (PBUH), infallibility, Imamate and immediate caliphate of Imam Ali (PBUH).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Hadith Attashbiyyah
  • zaat al-ishbah
  • virtues of Imam Ali (a.s.)
  • superiority of Imam Ali (a.s.)
  • Imamate of Imam Ali (a.s.)