بررسی دلالت آیات مخلَصین بر عصمت پیامبران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه دکتری

2 استاد حوزه

چکیده

هر چند مسلمانان در گستره عصمت انبیاء( اختلاف نظر دارند، لکن بر اساس ادله عقلی و نقلی به عصمت فی الجمله همه آنان معتقدند. از جمله ادله نقلی این ادعا، آیات مخلَصین است، مانند آیات 82 و 83 سوره ص و آیه 24 سوره یوسف. درباره دلالت این آیات بر عصمت انبیاء( دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است که عبارتند از: عصمت از معصیت، عصمت از شرک، عصمت مطلقه در تمام مراتب و عدم دلالت بر عصمت. دیدگاه صحیح این است که آیات مخلَصین، بر عصمت پیامبران الهی در همه زمینه‌ها غیر از عصمت در مقام وحی و عصمت از منفّرات بستگان، دلالت دارد و سایر دیدگاه‌ها یا اشتباه بوده و یا از جامعیت برخوردار نیستند. با اثبات دیدگاه برگزیده و پاسخ به اشکالات، بطلان سایر دیدگاه ها ثابت می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Meaning of the Verses of the Sincere (Ayat Al-Mukhlasin) on the Infallibility of the Prophets

نویسندگان [English]

  • Nasser Sahranovard 1
  • Mohammad Zogi 2
چکیده [English]

Although Muslims disagree on the scope of the infallibility of the prophets(pbut), they agree on their infallibility in a general sense based on rational and textual proofs. Among the textual evidences of this claim are the verses of the sincere (Ayat Al-Mukhlasin), such as verses 82 and 83 of Surah Sad and verse 24 of Surah Yusuf. There are different views about the implication of these verses on the infallibility of the prophets (pbut) which are: infallibility from sin, infallibility from polytheism, absolute infallibility in all levels, and non-implication of infallibility. The correct view is that the verses of the sincere (Ayat Al-Mukhlasin) indicate the infallibility of the divine prophets in all fields except infallibility in receiving revelation and the infallibility of Munaffarat e Bastigan (what makes people hate them and their relatives), and other views are either wrong or incomplete. By proving the preferred view and answering the objections, the invalidity of other views is proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mukhlasin (the sincere)
  • Infallibility
  • Evil
  • Indecency
  • Temptation