شأنی یا فعلی بودن علم امام معصوم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

گستره علم امام، یکی از مهم‌ترین مباحث امامت است که از دیر زمان مورد بحث و گفت‌‍‌وگو بین متکلمان اسلامی بوده است. متکلمان امامیه در این‌که امام باید از علمی جامع و کامل نسبت به معارف و احکام دین برخوردار باشد، اجماع دارند، اما در اگاهی امام از حقایق عالم تکوین و حوادث گذشته، حال و آینده، باطن انسان‌ها، اخبار برزخ، قیامت و... اختلاف دارند. آنان که به علم گسترده امام در همه مسایل تکوین و تشریع معتقدند نیز در فعلی یا شأنی بودن علم امام اختلاف دارند و به دو گروه تقسیم شده‌اند. این دو دیدگاه بر اساس دو دسته روایاتی است که درباره علم امام نقل شده است. در نوشتار پیش رو، این دو دسته روایات از حیث سند و دلالت بررسی و تحقیق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The potential or actual knowledge of the infallible Imam

چکیده [English]

The sphere of the knowledge of the Imam is one of the most important topics of the Imamate which has been discussed between Islamic theologians for a long time. The Imam's theologians agree that the Imam must have a comprehensive knowledge of the teachings of religion, but they don’t have any agreement with the knowledge of the Imam about the facts of the universe and of the past, present and future events, and about the heart of human beings, news of Purgatory, Resurrection, etc. Those who believe in the vast knowledge of the Imam in all matters also disagree on the potential or actual of the Imam's knowledge and are divided into two groups. These two views are based on two categories of narrations that have been quoted about the knowledge of Imam. In the present article, these two categories of narrations have been studied and documented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam knowledge
  • Imamate Providence
  • Actual knowledge
  • potential knowledge
  • Voluntary knowledge