کلیدواژه‌ها = نجوم
حدیث امان و امامت اهل بیت(ع)

دوره 25، شماره 100، دی 1395، صفحه 9-36

علی ربانی گلپایگانی؛ علیرضا فاطمی نژاد


نقد و بررسی سندی و دلالی حدیث «صحابی کالنجوم»

دوره 25، شماره 97، فروردین 1395، صفحه 131-148

حسن ترکاشوند