سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نکات لازم:

  • ·         مبلغ اشتراک برای یک سال (چهار شماره در سال 1396) 12000 تومان می‏باشد.
  • ·         هزینه ارسال بر عهده فصلنامه می‏باشد.
  • ·         مبلغ اشتراک به حساب سپهر 0101984741005 به نام دفتر آیت الله العظمی سبحانی (دامت برکاته) واریز شود.
  • ·         مشترکین گرامی در صورت تغییر آدرس، نشانی جدید را سریعاً به دفتر فصلنامه اطلاع دهند.
  • ·         اصل فیش بانکی به همراه برگه تقاضای اشتراک به نشانی دفتر فصلنامه ارسال گردد.
  • ·         متقاضیان شماره‏های گذشته می‏تواند با واریز مبلغ و ارسال فیش آن مجله را دریافت نمایند.