دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله علمی - پژوهشی

قدمت اوستای مکتوب از ادعا تا واقعیت!

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

احمد جمشیدیان؛ حسین فولادی