کلیدواژه‌ها = قاضی سعید قمی
تبیین و نقد دیدگاه کلامی، حِکمی و عرفانی قاضی سعید قمی در باره جایگاه عرش و کرسی در نظام هستی

دوره 26، شماره 101، خرداد 1396، صفحه 81-99

مرجان درستی مطلق؛ موسی ملایری؛ محمد پارچه باف دولتی


تفسیر امر بین الامرین در اندیشه قاضی سعید قمی

دوره 24، شماره 93، خرداد 1394، صفحه 63-82

محمد حسن قدردان قراملکی؛ محسن طاهری صحنه