کلیدواژه‌ها = قضا و قدر
تحلیل و تبیین آموزه بدا از دیدگاه فیض کاشانی

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 51-68

رضا برنجکار؛ اصغر غلامی


روش شناسی مسئله جبر و اختیار در تفسیر مجمع البیان

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 93-111

محمد علی راغبی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی