کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک
تلقی هانری کُربَن از تفکر شیعی در باب امامت و مهدویت

دوره 28، شماره 111، مهر 1398، صفحه 89-110

اکبر طالب پور؛ نرگس خوشکلام


تحلیل نگرش انتقادی هرش نسبت به هرمنوتیک فلسفی

دوره 26، شماره 101، خرداد 1396، صفحه 101-130

هادی صادقی؛ محمد اسعدی؛ محمد حسین مختاری


بررسی انتقادی معرفت شناسی هیدگر از منظر فلسفه اسلامی

دوره 22، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 1096-127

سید محمد حسین متولی امامی؛ احمد رهدار


بررسی انتقادی نظام فلسفی هرمنوتیکی گادامر

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 149-173

ابوابفضل ساجدی؛ مهدی سرلک