کلیدواژه‌ها = تفویض
تحلیل و بررسی نسبت ادله توحید افعالی با ‌واسطه‌گری حقیقی ‌اولیای الهی

دوره 31، شماره 124، بهمن 1401، صفحه 39-59

سینا علوی تبار؛ غللم عباس نقوی


مقایسه دیدگاه علامه مجلسی و فیض کاشانی در آموزه اختیار

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 61-75

رضا برنجکار؛ ابراهیم توکلی مقدم


تفسیر امر بین الامرین در اندیشه قاضی سعید قمی

دوره 24، شماره 93، خرداد 1394، صفحه 63-82

محمد حسن قدردان قراملکی؛ محسن طاهری صحنه