کلیدواژه‌ها = عدالت
مبانی عفو الهی از نگاه عقل و نقل

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 45-68

محمد جعفری هرندی؛ محمد حسین طاهری آکردی؛ مهدی قاسمی فیروزآبادی


پاسخ ابن‏‏سینا به پارادوکس عنایت الهی و وجود شرّ در عالم

دوره 21، شماره 83، آذر 1391، صفحه 61-79

محمد محمد رضایی؛ حسین رهنمائی