کلیدواژه‌ها = زبان دین
نقد رویکرد کارکردگرایانه به قصص قرآنی

دوره 29، شماره 114، تیر 1399، صفحه 65-85

مهدی سعیدی؛ عبدالمجید حسینی زاده؛ سیدعلی علم الهدی؛ حسین هوشنگی


ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی دراندیشه‌ ابن میمون یهودی

دوره 27، شماره 107، مهر 1397، صفحه 31-47

محمد علی اسماعیلی؛ رحمان عشریه؛ مهدی داوری دولت آبادی


تحلیل و بررسی دیدگاه‌ها در باره زبان دین

دوره 25، شماره 100، دی 1395، صفحه 93-117

سید جابر موسوی راد


بررسی نظریه تمثیل در زبان دین از منظر علامه طباطبایی و توماس آکوئیناس

دوره 22، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 95-107

محمد محمد رضایی؛ مریم شریف پور؛ سید علی علم الهدی؛ ناصر محمدی


معناشناسی گزاره‏های دینی

دوره 21، شماره 83، آذر 1391، صفحه 9-24

عبدالحسین خسروپناه