کلیدواژه‌ها = تکفیر
ریشه‏های پدیده تکفیر در گذر تاریخ

دوره 22، شماره 87، آذر 1392، صفحه 9-18

جعفر سبحانی


سلفى‏گرى دیرینه و نوین

دوره 22، شماره 86، شهریور 1392، صفحه 7-26

جعفر سبحانی؛ علیرضا سبحانی