کلیدواژه‌ها = معاد جسمانی
واکنش متکلمان در برابر چالش‌های برخاسته از هیئت بطلمیوسی

دوره 26، شماره 103، آذر 1396، صفحه 129-145

رسول رضوی؛ رضا دارینی


نشانه‏های معاد جسمانی در عهد قدیم و عهد جدید

دوره 21، شماره 83، آذر 1391، صفحه 149-168

فروغ ‏السادات رحیم‏ پور؛ شکوه منظم