کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
اسم اعظم با تأکید بردیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی

دوره 25، شماره 98، تیر 1395، صفحه 25-50

رضا کهساری؛ رضا زارعی سمنگان


تبیین و دفاع کلامی از معنا و هدف زندگی در نگاه علامه طباطبایی

دوره 25، شماره 97، فروردین 1395، صفحه 71-101

علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی


وجود نفس قبل از بدن و حدوث جسمانی آن از منظرعلامه طباطبایی و صدرالمتالهین

دوره 24، شماره 96، دی 1394، صفحه 71-86

سید حسن بطحایی گلپایگانی


بررسی نظریه تمثیل در زبان دین از منظر علامه طباطبایی و توماس آکوئیناس

دوره 22، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 95-107

محمد محمد رضایی؛ مریم شریف پور؛ سید علی علم الهدی؛ ناصر محمدی