کلیدواژه‌ها = امام
تحلیلی در باره جفر و جامعه، دو منبع علم امام

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 77-98

احمد شجاعی؛ محمد فرضی پوریان


حدیث دوازده جانشین

دوره 23، شماره 92، اسفند 1393، صفحه 49-75

غلامحسین زینعلی


چگونگی وحی نبوت از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 19-36

علی ربانی گلپایگانی