کلیدواژه‌ها = الإمامة و النّص
پاسخ شبهه مخالفت بنی‌هاشم با امامتِ امام صادق

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 69-96

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ محسن عبدالملکی