کلیدواژه‌ها = مشیّت
مبانی عفو الهی از نگاه عقل و نقل

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 45-68

محمد جعفری هرندی؛ محمد حسین طاهری آکردی؛ مهدی قاسمی فیروزآبادی