کلیدواژه‌ها = کلام سیاسی سنتی
جایگاه مردم در کلام سیاسی سنتی شیعه

دوره 25، شماره 99، مهر 1395، صفحه 115-133

علی محمدی ضیاء؛ غلامرضا بهروز لک