کلیدواژه‌ها = روش عقلی- نقلی
روش شناسی کلامی علامه مجلسی

دوره 31، شماره 124، بهمن 1401، صفحه 131-162

رسول علیزمانی


روش ترکیبی عقلی- نقلی در کلام اسلامی

دوره 26، شماره 101، خرداد 1396، صفحه 131-147

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ محسن رحمانی زاده