کلیدواژه‌ها = انسان
قرآن، خلقت انسان و فرگشت

دوره 24، شماره 94، شهریور 1394، صفحه 9-34

علیرضا دهقانپور


انسان و خلافت الهی

دوره 23، شماره 90، تیر 1393، صفحه 27-50

احمد شجاعی


مبانی انسان شناسی حکومت دینی از منظر حکمت متعالیه

دوره 21، شماره 81، خرداد 1391، صفحه 55-72

علی واعظی