نویسنده = فروغ ‏السادات رحیم‏ پور
نشانه‏های معاد جسمانی در عهد قدیم و عهد جدید

دوره 21، شماره 83، آذر 1391، صفحه 149-168

فروغ ‏السادات رحیم‏ پور؛ شکوه منظم