نویسنده = محسن عبدالملکی
پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر پس از وفـات

دوره 23، شماره 90، تیر 1393، صفحه 103-126

سید حسن آل مجدد شیرازی؛ محسن عبدالملکی؛ مهدی فرمانیان آرانی


پاسخ به شبهات وهابیان بر روایات عثمان‏بن حنیف در خصوص توسل

دوره 22، شماره 86، شهریور 1392، صفحه 29-57

محسن عبدالملکی؛ مهدی فرمانیان آرانی


پاسخ شبهه مخالفت بنی‌هاشم با امامتِ امام صادق

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 69-96

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ محسن عبدالملکی