نویسنده = حمیدرضا شاکرین
بررسی انتقادی دوگانه‌انگاری کارکرد دین

دوره 29، شماره 114، تیر 1399، صفحه 27-43

حمیدرضا شاکرین


اثبات امامت خاصه از طریق تواتر نصوص اسامی همه‌ی ائمه(ع)

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 53-68

هادی سلیمانی فر؛ حمیدرضا شاکرین


هاوکینگ و خودبسندگی جهان؛ بررسی و نقد

دوره 26، شماره 103، آذر 1396، صفحه 41-53

حمیدرضا شاکرین


دین و پیشرفت؛ ناساز یا همساز؟

دوره 23، شماره 91، آذر 1393، صفحه 107-127

حمیدرضا شاکرین