نویسنده = رسول علیزمانی
حقیقت و احکام امامت از منظر اهل حدیث و بکریه

دوره 31، شماره 122، تیر 1401، صفحه 113-132

رسول علیزمانی؛ عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی


روش شناسی کلامی محمد بن حسن شیروانی

دوره 29، شماره 116، اسفند 1399، صفحه 145-163

رسول علیزمانی؛ عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی