دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، شهریور 1392 

مقاله علمی - پژوهشی

1. سلفى‏گرى دیرینه و نوین

صفحه 7-26

جعفر سبحانی؛ علیرضا سبحانی


2. پاسخ به شبهات وهابیان بر روایات عثمان‏بن حنیف در خصوص توسل

صفحه 29-57

محسن عبدالملکی؛ مهدی فرمانیان آرانی


5. تحول و تکامل در معرفت

صفحه 95-124

فضل الله روزبهی


6. اسلام و مدرنیته

صفحه 125-140

عبدالحسین خسروپناه


7. نقد نظریه معنویت‏گرایی منهای دین

صفحه 140-154

مسلم محمدی؛ صفر نصیریان