دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 1-106 

مقاله علمی - پژوهشی

1. آیا کلام شیعى وامدار معتزله است؟!

صفحه 9-35

جعفر سبحانی؛ علیرضا سبحانی


3. محمد ارکون و آسیب‌های عقل دینی

صفحه 57-74

محمدصفر جبرئیلی؛ سعید متقی فر


5. روش‌شناسی سدیدالدین حمصی و ابن‏میثم بحرانی در مباحث کلامی

صفحه 107-125

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ علی رئیسی