اثبات امامت خاصه از طریق تواتر نصوص اسامی همه‌ی ائمه(ع)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

امامت امامان معصوم اهل بیت: پس از توحید و نبوت، زیربنایی‌ترین عقاید خاص امامیه است. در این پژوهش برای رد ادعای کتاب «الامامة و النص» که مدعی وجود معارض برای نصوص اسامی امامان امامیه: در منابع خود ایشان گردیده، تواتر معنوی نصوص مشتمل بر نام همه‌ی ایشان: اثبات شده است؛ تا در فرض وجود روایت‌های معارض، اعتبار آن‌ها مخدوش گردد. در این راستا نخست وحدت ارکان تواتر اصطلاحی، نزد دانشمندان فریقین تبیین شده، سپس 55 حدیث (7 مورد از اهل سنت و 48 مورد از شیعه) مشتمل بر نام همه‌ی امامان:، از 21 منبع دست اول شیعه و اهل سنت، با 90 سلسله سند آدرس‌دهی شده است. در مرحله‌ی بعد جهت تبیین تواتر در تمام طبقه‌های راویان، معیار زمانی تقریبی برای هر طبقه‌ی روائی معین شده است. در پایان نتیجه‌ی شمارش راویان هر طبقه، وجود 21 صحابی، 40 تابعی و حدود 60 راوی برای طبقات میانی تا کتاب‌های ناقل آن نصوص است. نیز در برخی طبقه‌ها اختلاف مذهبی راویان بیان شده است

کلیدواژه‌ها