روش شناسی کلامی فیض کاشانی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فیض کاشانی از متکلمان نامی شیعه در قرن یازدهم است و در زمینه اعتقادات دینی آثار گوناگونی دارد. روش کلامی او ترکیبی از نقل وحیانی، عقل فلسفی، و شهود عرفانی است. وی معتقد است که عقل نسبت به فهم برخی از معارف مستقل است و بین معارفی که حکمای نخستین بیان کرده‌اند و آنچه را که شرع بیان کرده، منافاتی وجود ندارد. آیات و روایات نقش ویژه‌ای در مباحث کلامی ایشان دارند تا آنجا که برخی از آثار کلامی او استنباط شده از آیات و روایات است. ایشان برخی از باورهای مربوط به معاد- مانند فرشته منکر، صحیفه اعمال، میزان و شهادت اعضای انسان- را به صورت حِکمی و عقلی تبیین نموده است. وی فرقه صوفیه را سخت مورد نکوهش قرار داده، و مردم را نسبت به اعتقادات و رفتارهای ناشایست آنان برحذر کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faiz Kashani Theological Methodology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Emamienia
  • Hussein Honarkhah
چکیده [English]

Faiz Kashani is one of the 11th-century Shi'a theologians and has various works on religious beliefs. His theological method is a combination of revelation, philosophical reason, and mystical intuition. He argues that reason is independent of understanding some religious doctrines and that there is no contradiction between what the early scholars have stated and what the Shari'a has stated. Verses and narratives have a special role in their theological discourse as far as some of his theological works are inferred from the verses and narratives. He has explained some of the beliefs about resurrection such as the evil angel, the doctrine of the deeds, and the testimony of the human organs in a wise and rational manner. He strongly condemns the Sufi sect, and warns people of their bad beliefs and behaviors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faiz Kashani
  • methodology
  • Intellectual Method
  • Intellectual-Philosophical Method
  • Transactional Method