بررسی گستره معرفت‌بخشی قرآن کریم با محوریت آیه تِبْیانًا لِکُلِّ شَیءٍ

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی امام صادق(ع)

2 موسسه آموزش عالی امام صادق (ع)

چکیده

اصلی ترین منبع معارف دینی در اسلام، قرآن کریم است، و یکی از مسائل مهم در باره قرآن، بحث از گستره معرفت بخشی، و تبیین زوایای پیدا و پنهان آن است؛ چه آنکه روشنی بخشی در این بحث گامی مؤثر در شبهه زدایی نسبت به این مائده آسمانی است. نوشتار پیش رو به بررسی گستره معرفت‌بخشی قرآن کریم با محوریت آیه 85 سوره نحل به عنوان یکی از مهم‌ترین آیات در این زمینه، پرداخته است. پژوهش حاضر، با استناد به مدلول روایات و قرائن موجود، نشان می‌دهد که منظور از این آیه، معرفت‌بخشی تام مجموعه ظاهر و باطن قرآن کریم است و تقیید آن به مسائل مربوط به هدایت در معنای خاص آن، ناصواب است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examination of the Epistemic scope of the Holy Quran Based on the Verse of " Expressing everything "

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Mortazavi Nia 1
  • Seyyed Mojtaba Hosseini Kashani 2
چکیده [English]

The main source of religious knowledge in Islam is the Holy Qur'an, and one of the important issues about the Qur'an is its epistemic scope, and the explanation of its Appearance and hidden angles. The present article examines the epistemological scope of the Holy Qur'an with the focus on verse 85 of al-Nahl chapter as one of the most important verses in this field. The present study, based on the existing traditions and evidences, shows that the meaning of this verse is that the Holy Quran has a complete knowledge and Limiting it to issues of guidance in its specific sense is wrong.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • the verse " Expressing everything"
  • verse 85 of al-Nahl chapter
  • Maximum knowledge
  • minimum knowledge
  • epistemic scope