کلیدواژه‌ها = نبی
تحلیل تعریف «نبی» از دیدگاه متکلّمان امامیه

دوره 24، شماره 96، دی 1394، صفحه 23-45

محمد صفر جبرئیلی؛ علی خانی


چگونگی وحی نبوت از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 19-36

علی ربانی گلپایگانی