کلیدواژه‌ها = وهابیت
مشروعیت دعا نزد قبور اولیای الهی

دوره 24، شماره 95، مهر 1394، صفحه 107-131

غلامرضا رضایی


وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 101-120

سید مهدی علیزاده موسوی