کلیدواژه‌ها = نوبختی
تعداد مقالات: 2
1. تأملاتی در مقاله «هشام بن حکم و دیدگاه او در باب علم امام»

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 87-106

محمد غفوری نژاد


2. نقد جریان شناسی نوبختی در«فرق الشیعه»

دوره 22، شماره 85، بهار 1392، صفحه 109-128

رسول رضوی؛ علیرضا بهرامی