کلیدواژه‌ها = حرکت
بررسی و نقد تقریرهای برهان حرکت

دوره 23، شماره 92، اسفند 1393، صفحه 9-22

علی ربانی گلپایگانی؛ علیرضا امامی میبدی