کلیدواژه‌ها = پیامبران
نژادپرستی و تحریف در تَنَخ (عهد عتیق)

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 37-47

رسول رضوی


مقاومت پیامبران در برابر القائات شیطانی

دوره 21، شماره 81، خرداد 1391، صفحه 15-31

علی ربانی گلپایگانی