کلیدواژه‌ها = فقه حکومتی
چیستی کلام سیاسی

دوره 27، شماره 107، مهر 1397، صفحه 85-106

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده