کلیدواژه‌ها = نظام سببی و مسببی
عدل الهی و اختلافات در آفرینش

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 37-63

محمدصفر جبرئیلی؛ سید کریم واعظ حسینی