کلیدواژه‌ها = سدیدالدین حمصی
روش‌شناسی سدیدالدین حمصی و ابن‏میثم بحرانی در مباحث کلامی

دوره 23، شماره 89، فروردین 1393، صفحه 107-125

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ علی رئیسی