کلیدواژه‌ها = قاضی عبدالجبار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خردگرایی قاضی عبدالجبارمعتزلی و سید مرتضی شیعی

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 99-121

عبدالله مصباحی