کلیدواژه‌ها = تحدیث
بررسی منابع علم امام(ع) از منظر روایات

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 87-114

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ محمد فرضی پوریان؛ سعید بخشی


رابطه الهام و تحدیث در علم امامان شیعه

دوره 24، شماره 94، شهریور 1394، صفحه 55-74

الهام محمدزاده؛ رضا نیرومند