کلیدواژه‌ها = جفر ابیض
تحلیلی در باره جفر و جامعه، دو منبع علم امام

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 77-98

احمد شجاعی؛ محمد فرضی پوریان


صحیفة جامعه و علم امام

دوره 21، شماره 83، آذر 1391، صفحه 131-147

محمدتقی شاکر؛ رضا برنجکار