نویسنده = سید مرتضی موسوی
بررسی استدلال به روایت «ما طلعت شمس و لا غربت» بر افضیلت ابوبکر

دوره 30، شماره 120، اسفند 1400، صفحه 93-106

سید مرتضی موسوی


روش شناسی کلامی آقاجمال خوانساری

دوره 30، شماره 117، خرداد 1400، صفحه 127-150

سید مرتضی موسوی


روش شناسی کلامی علامه ابوالفتح کراجکی

دوره 29، شماره 116، اسفند 1399، صفحه 9-45

سید مرتضی موسوی؛ میثم سلیمانی جوشقانی