نویسنده = ���������� �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. عصمت پیامبران بر اساس آیات أسوه و آیات اطاعت

دوره 29، شماره 114، تیر 1399، صفحه 45-63

حسین هنرخواه؛ علی ربانی گلپایگانی