نویسنده = حسینیان، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. روش شناسی کلامی جلال الدین دوانی

دوره 28، شماره 112، زمستان 1398، صفحه 91-111

سید علی حسینیان؛ عبدرالرحیم سلیمانی بهبهانی