نویسنده = ������������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی برهان صدیقین در آراء فیض کاشانی و مدرس زنوزی

دوره 28، شماره 111، مهر 1398، صفحه 41-55

علی فرهمند پویا؛ مهدی نجفی افرا