نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. عصمت پیامبران نسبت به خوف مذموم از منظر عقل و نقل و پاسخ به اشکالات

دوره 28، شماره 112، دی 1398، صفحه 41-62

حسین هنر خواه؛ محمد ذوهی هریس


2. روش شناسی کلامی فیض کاشانی

دوره 28، شماره 110، تیر 1398، صفحه 115-139

محمد رضا امامی نیا؛ حسین هنر خواه