نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل پاسخ میرداماد به شبهه ارادی بودن اراده

دوره 28، شماره 110، تیر 1398، صفحه 25-52

محمد صفر جبرئیلی؛ سید مرتضی حسینی کاشانی