نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثبات امامت خاصه از طریق تواتر نصوص اسامی همه‌ی ائمه(ع)

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 53-68

هادی سلیمانی فر؛ حمیدرضا شاکرین